НОВО Продажба
Продава парцел в София
гр. София
53583m²
В регулация
Брокер
Изабела Клисарска
€2 840 000
Описание
Поземлен имот, находящ се в близост до бул. Илиянци, в район с изградена инфраструктура водопровод, канализация, електрификация, улична мрежа с трайна настилка. Местонахождението на имота е с частично подсигурено обслужване от обществен транспорт. Имотът е с неправилна форма, основно равнинен, без денивелация. До изградени складови и производствени бази. Съгласно данните от КККР имотът е с трайно предназначение на територията: Урабанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект. Възможност за ЖП транспорт. Съгласно предвижданията на ОУП на гр. София, имотът попада в две устройствени зони, а именно: Смесена производствена зона /Пс/ и Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути /Тзв/. Зона Пс е със следните устройствени показатели: плътност на застрояване 55%; Кинт 1,5; озеленяване 30%. Обявената цена е без вкл. ДДС, който е допълнително дължим.(http://www.yavlena.com/98373)
Площ
53583m²
Регулация
Да
Акценти
Карта
Разгледайте района наоколо
Street View
Направете виртуална разходка из квартала
Образование
2 добри начални училища
2 добри основни училища
Места
3 места за развлечение
2 магазина
0 полезни места
Средни цени
Средна цена на м2
Н/П
Този имот
€53
Неща, които е важно да знаете
Освен разстоянието до близките училища, тук показваме и информация за резултатите на техните възпитаници от националните външни оценявания (НВО) след 4-ти, 7-ми и 12-ти клас. Колкото по-висок е показания процент, толкова по-добри са постигнатите резултати, спрямо всички училища в България. По този начин можем да се ориентираме за качеството на образованието в района.
60 ОУ Св.св.Кирил и Методий
Основно училище, общинско/държавно училище
961м
Оценки (НВО): IV кл.
74%
Оценки (НВО): VII кл.
54%
58 ОУ Сергей Румянцев
Основно училище, общинско/държавно училище
1 337м
Оценки (НВО): IV кл.
67%
Оценки (НВО): VII кл.
54%
Разстояние до най-близките детски градини.
Детска градина № 63 Слънце
Общинска детска градина, 1000, София
1 102м
Най-близките места за пазаруване в околността. Това може да включва супермаркети, магазини, аптеки, закусвални и др.
Метанстанция
654м
Фреш Маркет
801м
Най-близките места за развлечение в близост - ресторанти, барове, клубове, кафенета, сладкарници и др.
Кестените
759м
Оазис
840м
Снек-бар
848м
Наред с историята на сеизмичните явления в района, тук показваме и прогнозата за това какви са очакванията за силата на следващото земетресение. Колкото по-ниска е посочената прогнозна стойност (магнитуд, по скалата на японската метеорологична агенция, от нула до седем) - толкова по-добре.
Внимавайте, когато строите или оборудвате новия си дом - силни земетресения тук събарят незакрепени предмети и тежки мебели.
Малка вероятност за земетресение с магнитуд
4
Прогнозирано максимално земно ускорение: 0.2736
Земетресения 3
11 ноември 2017 г.
20 728м
Магнитут: 3,4
Дълбочина: 11,32км
14 юли 2012 г.
24 044м
Магнитут: 4,6
Дълбочина: 11,1км
23 май 2012 г.
26 251м
Магнитут: 4
Дълбочина: 10,6км
Информация за свлачищата в района и техните състояние, активност и степен на опасност. Колкото по-висока е представената стойност, толкова по-голяма е опасността.
Имотът действително е недвижим - нисък риск от свлачища.
Опасност от свлачища
1
Най-опасната вода тук е тази, която излеете сами. Ниска вероятност за наводнения
Опасност от наводнение
0
Обща информация за шумовото замърсяване (колкото по-висока посочената процентна стойност, толкова по-ниско е нивото на шум в района) и замърсяването на въздуха. Ако има апаратура за отчитане на нивата на вредните вещества наблизо, в този раздел ще видите обобщен и списък от вредни вещества, за които не са отчетени превишения на допустимите норми; вредни вещества, за които се отчита спорадично (инцидентно) превишение на допустимите норми; и вредни вещества, за които се отчита редовно (систематично) превишаване на допустимите норми.
Без превишение на нормата на замърсяване
Серен диоксид
Азотен диоксид
Систематично превишение на нормата на замърсяване
Озон
Фини прахови частици 10 μm
Данни за големите замърсители, влияещи върху качеството на въздуха в района на имота, заедно с вида и количеството на емитираното вредно вещество за последната година.
Отоплителна централа Земляне
6 894м
Въглероден диоксид - 169 000 тона
Отоплителна централа Волуяк
6 906м
Въглероден диоксид - 102 000 тона
ТЕЦ София
2 181м
Въглероден диоксид - 369 000 тона
Азотни окиси - 656 тона
Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово
4 319м
Арсен и съединения на арсена - 1 тона
Кадмий и съединения на кадмия - 0 тона
Хром и съединения на хрома - 6 тона
Мед и медни съединения - 6 тона
Живак и живачни съединения - 0 тона
Никел и никелови съединения - 1 тона
Олово и оловни съединения - 2 тона
Феноли и фенолни съединения - 2 тона
Общо азот - 1 150 тона
Общо фосфор - 75 тона
Общо органичен въглерод - 2 590 тона
Цинк и съединения на цинка - 13 тона
Данни за отчетените стойности на вредните вещества през годината и броя дни с превишение на нормата. Графиките показват движението на отчетените стойности като допустимата норма е изобразена с пунктирана линия (ако такава липсва, значи няма отчетено превишение и отчетените стойности са далеч под пределно допустимите). Посочено е и разстоянието до станцията, чийто показания са взети предвид.
Озон
Брой дни в годината с превишение на допустимата норма: 276
1 981м
Фини прахови частици 10 μm
Брой дни в годината с превишение на допустимата норма: 63
1 981м
Серен диоксид
Брой дни в годината с превишение на допустимата норма: 0
1 981м
Азотен диоксид
Брой дни в годината с превишение на допустимата норма: 0
1 981м
Информация профила на локацията съобразно вида площите - за жилищно ползване, за производствени (промишлени) нужди, зелени пространства и т.н.
Места, които използваме в ежедневието си - жилищни площи, бизнес сгради, магазини, и др.
Жилищни и бизнес площи
28%
Промишлени зони, вкл. фабрики, логистични бази и инфраструктурни обекти.
Промишленост
39%
Паркове, градини, спортни площадки и друго зелено пространство.
Зелени места
14%
Ниви, постоянни насаждения, пасища и други площи, използвани главно за целите на земеделието.
Земеделие / животновъдство
17%
Лечебни заведения в околноста и разстоянието до тях.
НМТБ ЦАР БОРИС ІІІ СОФИЯ
3 009м
Информация за линиите на обществения транспорт със спирки на пешеходно разстояние от имота.
УЛ. ХОРИЗОНТ
207м
Автобусни линии
100
ТЕРСНАБ
458м
Автобусни линии
100
УЛ. ИВАН КРАЛИЧА
489м
Автобусни линии
100
ТПК ХЕМУС
558м
Автобусни линии
100
УЛ. ПРОБУДА
598м
Автобусни линии
100
МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ
685м
Автобусни линии
100 101
ПЛ. БИРИМИРЦИ
738м
Автобусни линии
23 100 2122П 24Б 24Л 24М 2122ПБ
Данни за демографската картина на населеното място, отчитащи гъстота на населението, възраст, заетост и етническо самоопределение.
Данни
Население ГР.СОФИЯ
1 202 761
2674
Гъстота на населението (на кв. км.)
17
%
Деца
68
%
Работещи
15
%
Пенсионери
96
%
Самоопределили се като българи
1
%
Самоопределили се като турци
2
%
Самоопределили се като роми
2
%
Други
Демографски данни за образованието и заетостта на хората в населеното място.
Образование
Население ГР.СОФИЯ
1 202 761
38
%
Висше образование
44
%
Средно образование
17
%
С начално или без образование
55
%
Заети
5
%
Безработни
40
%
Неактивни
Като използваме данните от последните местни избори показваме избирателната активност и разпределението на вота по политически партии в района.
30
%
Избирателна активност
1
%
Малцинствен вот
10
%
Националисти
10
%
Десни
18
%
Леви
38
%
Центристи
Информация за настоящото или бъдещото строителство на обекти за обществено ползване (публична собственост) в района на имота, с посочена дата на издаденото разрешително за строеж. Тук можете да видите какви подобрения ще се извършват на градската инфраструктура наоколо.
Преустройство и смяна на предназначението на здравно заведение в център за социална рехабилитация
Дата на издаване: 2020-01-15
741м
Възстановяване на градинско пространство на център за социална рехабилитация - благоустройство, озеленяване и осигуряване на достъпна среда, в терен, определен с решение № 645 /17.09.2019 г. и решение № 318/ 09.07.2020 г. на сос
Дата на издаване: 2020-09-10
742м
Информация за настоящото или бъдещото строителство на обекти - частна собственост в района на имота, с посочена дата на издаденото разрешително за строеж. Можете да следите инвестициите, които се правят в района.
Жилищна сграда
Дата на издаване: 2019-01-22
413м
Жилищна сграда с к.к. до 10 м.
Дата на издаване: 2019-05-02
452м
Локация
Свържи се с брокера
Финансиране
10 000€
2 000 000€
20%
10%
80%
%
1%
10%
г.
1
35
Месечна вноска
*Включена застраховка - Кредитна протекция (0.035%)
*Включена застраховка - Имущество (0.1122%)

Сходни имоти, които ще харесате